Rift: Planes of Telara wallpapers pack

| 03.03.2011
Rift: Planes of Telara wallpapers pack
Părţi pozitive
  • Mediu de joc open-world întins pe sute de Km²
  • Grafică de bună calitate şi maşini modelate fidel
  • Condiţii meteorologice variate
  • Existenţa unui sistem de damage
  • Mod de joc multiplayer
Părţi negative
  • Mod single-player dificil de parcurs, cu misiuni banale şi repetitive
  • Sistem de damage inconsistent, limitat mai mult la efecte vizuale
  • Nu există pietoni pe trotuare, iar traficul din oraşe prezintă prea puţine provocări.
  • Putem prelua controlul avatarului nostru doar în unnele situaţii şi nu putem coborâ din maşină pentru a explora la pas lumea de joc.