Jurassic Park: The Game Review – screenshots

| 02.12.2011
Jurassic Park: The Game Review - screenshots
Părţi pozitive
  • folosirea elementelor din film: poveste, personaje, sunete, muzică
Părţi negative
  • gameplay exclusiv format din Quick Time Events
  • nu există puzzle-uri serioase, inventar, combinaţii de obiecte
  • probleme de control, mai ales pe mouse şi tastatură
  • moarte inexplicabilă din cauza sistemului QTE