Remember Me Review – screenshots

| 28.06.2013
Remember Me Review - screenshots
Părţi pozitive
  • grafică optimizată
  • momente de puzzle reuşite
  • premisele jocului
Părţi negative
  • distribuţia şi cantitatea luptelor
  • camera neascultătoare
  • oraş fără viaţă