Thief Review – screenshots

| 07.03.2014
Thief Review - screenshots
Părţi pozitive
  • atmosfera deosebită, extrem de apăsătoare
  • iluzia varietăţii
  • stil artistic convingător
Părţi negative
  • "meseria" de hoţ a devenit mult mai uşoară faţă de titlurile anterioare
  • elemente de gameplay insuficient dezvoltate
  • fir narativ inconsistent