Baldur’s Gate: Enhanced Edition Review – screenshots

| 07.01.2013
Baldur’s Gate: Enhanced Edition Review - screenshots
Părţi pozitive
  • adăugiri la reţeta originală
  • aceeaşi poveste care a făcut istorie
  • multiplayer interconectat PC-iOS
Părţi negative
  • bug-uri reminiscente din original
  • probleme noi apărute în versiunea îmbunătăţită
  • valoarea de piaţă depinde doar dacă ai sau nu deja originalul