Diablo 3 Reaper of Souls Review – screenshots

| 04.04.2014
Diablo 3 Reaper of Souls Review - screenshots
Părţi pozitive
  • al cincilea act este consistent din punctul de vedere al conţinutului suplimentar oferit
  • Adventure Mode
  • noua clasă de personaje - Crusader-ul
  • stil artistic mai serios decât în Diablo III
  • muzica
Părţi negative
  • poate prea inspirat din Diablo II
  • unde este secvenţa cinematică în stilul Blizzard de la sfârşitul celui de-al cincilea act?