Rise of The Triad Review – screenshots

| 07.08.2013
Rise of The Triad Review - screenshots
Părţi pozitive
  • gameplay old school
  • design de nivel complex
  • sânge şi maţe pe toţi pereţii
  • multiplayer-ul, în teorie
Părţi negative
  • control imprecis
  • prea multe secţiuni de platforming
  • fără quick save/load
  • lipsă de finisare
  • optimizare îndoielnică