Star Wars 1313 – E3 2012 Screenshots

| 07.06.2012
Star Wars 1313 - E3 2012 Screenshots
Părţi pozitive
  • grafică de calitate
  • optimizare neaşteptat de bună pentru PC
  • Bullet Time şi gameplay rapid (pe PC)
  • multiplayer reuşit
Părţi negative
  • probleme evidente (schimbarea armelor în timpul secvenţelor cinematice)
  • gameplay static, greoi şi frustrant (pe console)
  • poveste slabă
  • lipseşte atmofera noir din jocurile precedente
  • Rockstar Social Club